נ נחשים לא ארסיים

Snake catcher 0522777656

רשימת הנחשים הלא ארסיים כוללת בתוכה גם 9 מינים של נחשים תת ארסיים .
למרות קיומן של בלוטות ארס במינים הללו היכולת להחדיר את הארס ע"י הנחשים מוגבלת עקב מנגנון "הזרקה" שונה של הארס. בנוסף, הארס של מירב המינים התת ארסיים בארצנו אינו בעל השפעות קשות עבור בני אדם.

מין הנחש תיאור כללי

חנק משריץ


eryx_jaculus

Eryx jaculus - Caucasian sand boa

אורך: עד 80 ס"מ.

תיאור: נחש עבה ומגושם, הגב בגוונים שונים של חום עם כתמים כהים חסרי צורה מוגדרת. הראש קטן וצר מרוחב הגוף, החרטום מחודד והלסת העליונה חופה על הלסת התחתונה כהתאמה להתחפרות, העינים קטנות . הזנב נגמר בקצה מעוגל ונראה כקטוע.

שעות פעילות: פעיל בשעות בין הערבים והלילה.

מזון: זוחלים ומכרסמים אותם הוא ממית ע"י היכרכות סביבם וחניקתם.

תפוצה: בכל החבל הים תיכוני ובצפון הנגב.

מחרוזן דוגוני

micrelaps muelleri

Micrelaps muelleri - Muller's two-headed snake

אורך: עד 60 ס"מ.

תיאור: נחש תת ארסי דק לאורך כל הגוף טבעות או אוכפים בצבעים שחור וצהוב לסרוגין, הראש שחור.

שעות פעילות: פעיל לילה.

מזון: בעיקר מנחשים צעירים וככל הנראה מזוחלים נוספים.

תפוצה: לאורך כל האזור הים תיכוני של ישראל.

שחור ראש

rhynchocalamus melanocephalus

Rhynchocalamus melanocephalus - Palestine kukri snake

אורך: עד 55 ס"מ.

תיאור: נחש דק, הגוף בצבע חום-כתום אחיד הראש בחלקו העליון והצואר שחורים.

שעות פעילות: פעילות בעיקר לילית.

מזון: פרוקי רגליים (נדלים/נדלילים).

תפוצה: החבל הים תיכוני ובמרכז הנגב - אינו חודר לחולות.

שלון טלוא ראש

eirenis_rothi

Eirenis rothi - Roth's dwarf racer

אורך: עד 35 ס"מ.

תיאור: חום צהבהב אחיד, על הראש שלושה פסי רוחב .

שעות פעילות: פעיל יום ולילה.

מזון: פרוקי רגליים.

תפוצה: מקו ב"ש וצפונה - אינו חודר לחולות.

שלון כתמים

eirenis_coronella

Eirenis coronella - Crowned dwarf racer

אורך: עד 40 ס"מ.

תיאור: אפור-חום, הגב עם כתמים בצורות לא אחידות , על העורף פס רוחבי בולט משאר הכתמים. הגחון מנוקד בכתמים חומים חלודים.

שעות פעילות: פעיל יום.

מזון: עקרבים ופרוקי רגליים אחרים.

תפוצה: מרכז הארץ וצפונה.

שלון קווים-מופע  חלק.

eirenis_decemlineata

Eirenis decemlineata - Lined dwarf racer

אורך: עד 85 ס"מ אך לרוב קטן מזה.

תיאור: חום צהבהב בעל מספר רב של קווים לאורך כל הגוף, לעיתים הפסים חסרים או דהויים.

שעות פעילות: פעיל יום.

מזון: פרוקי רגליים.

תפוצה: מרכז הארץ וצפונה בקרקעות כבדות.

שלון קווים-מופע  מפוספס.

eirenis_decemlineata2

Eirenis decemlineata - Lined dwarf racer

אורך: עד 85 ס"מ אך לרוב קטן מזה.

תיאור: חום צהבהב בעל מספר רב של קווים לאורך כל הגוף, לעיתים הפסים חסרים או דהויים.

שעות פעילות: פעיל יום.

מזון: פרוקי רגליים.

תפוצה: מרכז הארץ וצפונה בקרקעות כבדות.

שלון  אזורים

eirenis_coronelloides

Eirenis coronelloides - Sinai dwarf racer

אורך: עד 45 ס"מ.

תיאור: צהבהב חום, לאורך הגב כתמים רוחביים , על העורף כתם רוחבי גדול ובולט, גחונו בהיר וללא כתמים.

שעות פעילות: פעיל יום.

מזון: עקרבים ועכבישניים נוספים.

תפוצה: הנגב, כיכר ים המלח ומדבר יהודה.

שלון קולר

Eirenis_modesta

Eirenis modesta - Asia minor dwarf racer

אורך: עד 70 ס"מ.

תיאור: נחש דק , חום צהבהב אחיד, על העורף פס שחור דמוי קולר, אצל צעירים מספר כתמים נוספים סביב "הקולר".

שעות פעילות: פעיל יום .

מזון: ככל הנראה פרוקי רגליים.

תפוצה: חרמון וגליל עליון.

נחש כיפה

macroprotodon_cucullatus

Macroprotodon cucullatus - False smooth snake

אורך: עד 50 ס"מ.

תיאור: נחש תת ארסי המאפיין בתי גידול חוליים הגב אפור מבריק, לאורך הגב שורה של כתמים קטנים שחרחרים. על הראש והעורף כתם שחור אשר עם הרבה דמיון יראה ככיפה.

שעות פעילות: פעיל לילה.

מזון: בעיקר לטאות .

תפוצה: בחולות מערב הנגב ובחולות דרום מישור החוף עד לאזור יבנה.

ארבע קו מובהק - אזורים ים תיכוניים


psammophis schokari

Psammophis schokari - Schokari sand racer

אורך:עד 125ס"מ.

תיאור: לנחש זה מגוון מופעים ההמשתנים לאורך אזורי התפוצה ולכן הוצגו בנפרד שני המופעים העיקריים על מנת להקל על ההגדרה.

נחש תת ארסי זריז למדי , לאורך הגב ערוכים 4 פסי אורך כהים על רקע בהיר. בצידי הראש כתם מאורך המכיל בתוכו גם את העין. הראש מאורך והעיניים גדולות. מייטיב לטפס על שיחים .

שעות פעילות: פעיל יום.

מזון: לטאות שממיות חומטים וציפורים.

תפוצה: בכל אזורי הארץ.

ארבע קו מובהק - אזורים מדבריים


psammophis schokari 2

Psammophis schokari - Schokari sand racer

אורך:עד 125ס"מ.

תיאור: נחשים ממין זה הנפוצים בדרום הארץ דומים לנחשים בצפונה אך מאופיינים בצבע גוף חום עם נוכחות דהוייה של קווים לאורך הגב או בהעדרם

שעות פעילות: פעיל יום.

מזון: לטאות שממיות חומטים וציפורים.

תפוצה: בכל אזורי הארץ.

ארבע קו מיצרי


psammophis aegyptius 1

אורך: עד 170ס"מ אך לרוב קטן מכך.

תיאור: נחש תת ארסי צבע הגוף חום אפור, במבט מעמיק ניתן להבחין בשרידי קוים לאורך הגב בצידי הראש פס המכיל בתוכו גם את העין.

שעות פעילות: פעיל יום.

מזון: לטאות מכרסמים וציפורים.

תפוצה: אזור מפרץ אילת.

תלום קשקשים מצוי

malpolon_monspessulanus

Malpolon monspessulanus - Montpellier snake

אורך: עד 200 ס"מ ויותר.

תיאור: נחש תת ארסי. בבוגרים הגב חום בגוון אחיד, לעיתים באזור העורף והראש גוון חלוד. בצעירים מופיע ניקוד על הגב. מגיני הראש מעל העין בולטים, והעינים גדולות. סימן היכר טוב הנו "תלם" הקיים בכל אחד מקשקשי הגוף.

שעות פעילות: פעיל יום.

מזון: זוחלים מכרסמים וציפורים.

תפוצה: מקו ב"ש צפונה .

תלום קשקשים מדברי

malpolon_moilensis

Malpolon moilensis - Moila snake

אורך: עד 100 ס"מ.

תיאור: נחש תת ארסי. אפור או חום בהיר, הגב מנומר בכתמים חומים, סימן בולט הנו כתם כהה בכל אחד מצידי העורף. המין יכול להרחיב את צלעותיו באזור הראש ולדמות "צוואר קוברה", אך בשונה מהקוברות אינו מרים את פלג גופו המשוטח לתצוגת ראווה.

שעות פעילות: ברובה יומית.

מזון: לטאות נחשים מכרסמים וציפורים.

תפוצה: בעיקר בערבה - נדיר.

נחש חולות חרטומן

lytorhynchus_diadema

Lytorhynchus diadema - Crowned leafnose snake

אורך: עד 50 ס"מ.

תיאור: חום צהבהב (לפעמים אדמדם), לאורך הגב ישנו טור של כתמים שחורים לרוב בצורת מטבעות, בשני צידי הגוף טורי כתמים קטנים . על הראש בין העיניים ישנו כתם אורכי בצבעי הגוף. בקצה הראש קשקש בולט החופה על הלסת התחתונה .

שעות פעילות: פעיל לילה.

מזון: לטאות בעיקר מהסוג שנונית.

תפוצה: חולות מערב הנגב ומישור החוף עד הכרמל. במובלעות חוליות בנגב כדוגמת ממשית, חולות בצפון הערבה ונחל כסוי.

נחש מים משובץ

natrix tessellata

Natrix tessellata - Dice snake

אורך: עד 100 ס"מ.

תיאור: ירקרק -חום לאורך הגב שורות של כתמים שחורים, כל שורת כתמים מסודרת בדירוג לשורה המקבילה (ומכאן שמו-משובץ). הגחון צהוב בעל כתמים כהים.

שעות פעילות: פעיל יום ולילה.

מזון: דו חיים ודגים.

תפוצה: שכיח במרכז הארץ ובצפונה, נמצא בצפיפויות גדולות במיקווי מים מבודדים.

עין חתול אדמדם


telescopus dahara

Telescopus dahara - Arabian tiger snake

אורך: עד 130ס"מ אך לרוב קטן מזה.

תיאור: נחש תת ארסי בעל צבע אדמדם, לאורך הגב פסי רוחב בהירים. ראשו של המין רחב מהגוף. מייטיב לטפס על צמחיה. כהתגוננות מתפתל בדומה לצפעיים ונושף.

שעות פעילות: פעיל לילה.

מזון: בעיקר מציפורים וזוחלים .

תפוצה: באזורים בעלי כיסוי שיחים גבוה ובנאות מדבר בנגב בערבה, בבקעת ים המלח ולאורך בקעת הירדן עד הגלבוע.

עין חתול חברבר


telescopus fallax

Telescopus fallax - European tiger snake

אורך: עד 80 ס"מ.

תיאור: נחש תת ארסי, צבע הגב חום/אפור, לאורך הגב שורה של כתמים כהים בצורת מטבעות בצידי הגוף כתמים כהים מאורכים (לעיתים מחוברים לכתמי הגב). הראש אפור.

שעות פעילות: פעיל לילה.

מזון: שממיות, לטאות וחומטים.

תפוצה: מקו ב"ש צפונה בחבל הים תיכוני.

עין  חתול אפור


telescopus hoogstralii

Telescopus hoogstralii - Desert tiger snake

אורך: עד 100ס"מ.

תיאור: נחש תת ארסי, צבע הגוף של הבוגרים חום צהבהב הראש והצוואר בצבע שחור . אצל פרטים צעירים הגב והגחון בצבע אפור עם פסי רוחב אלכסוניים שחורים. הראש רחב מהצוואר.

שעות פעילות: פעיל לילה.

מזון: לטאות מכרסמים וציפורים.

תפוצה: דרום מדבר יהודה ובנגב.

מטבעון מדבר

spalerosophis diadema

Spalerosophis diadema - Diadem snake

אורך: עד 160 ס"מ.

תיאור: חום-צהבהב-כתום, לאורך הגב ישנה שורה של כתמים חומים דמויי מטבעות, בצידי בגוף שורה של כתמים קטנים יותר. הגחון בהיר. הראש רחב מהצוואר, בין העינים לרוב ישנו פס רוחבי חום.

שעות פעילות: פעיל יום ולילה.

מזון: זוחלים, ציפורים ומכרסמים.

תפוצה: בנגב, בערבה, כיכר ים המלח ולאורך מישור החוף נפוץ עד חולות פלמחים.

זעמן דק - אזור הנגב

coluber_rhodorhachis

Coluber rhodorhachis - Braid snake

אורך: עד 140 ס"מ.

תיאור: למין זה שני מופעים שונים הנפוצים באזורי מחיה שונים ולכן הוצגו בנפרד על מנת להקל על ההגדרה.

נחש צהבהב לאורך הגב כתמי רוחב חומים. בחלקו האחורי של הנחש הולכים ונמוגים הכתמים עד לקבלת גוון צהבהב אחיד.

שעות פעילות: פעיל יום.

מזון: זוחלים מכרסמים וציפורים.

תפוצה: במרכז הנגב והערבה.

זעמן דק - אזור מדבר יהודה

coluber rhodorhachis

Coluber rhodorhachis - Braid snake

אורך: עד 140 ס"מ.

תיאור: אפור-חום לאורך הגב כתמי רוחב חומים. בחלקו האחורי של הנחש הולכים ונמוגים הכתמים עד לקבלת גוון חום אחיד.

שעות פעילות: פעיל יום.

מזון: זוחלים מכרסמים וציפורים.

תפוצה: לאורך בקעת הירדן, במדבר יהודה ובשומרון.

זעמן זיתני

coluber rubriceps

Coluber rubriceps - Ghamchen snake

אורך: עד 100 ס"מ.

תיאור: . אפור -ירקרק-אדמדם בעל צבע אחיד בכל הגוף מלבד חלקו הקידמי המאופיין בראש ועורף חומים אדמדמים, פס רוחבי על העורף ומספר כתמים חומים אדמדמים מאחוריו, מייטיב לטפס על צמחיה.

שעות פעילות: פעיל יום.

מזון: לטאות.

תפוצה: בכל החבל הים תיכוני.

זעמן שחור

coluber_jugularis

Coluber jugularis - Fire racer

אורך: עד 250 ס"מ.

תיאור: הבוגרים בצבע שחור עם בטן אפורה, בתחתית הראש כתמים לבנים. הצעירים בצבע חום צהבהב עם כתמים כהים הפזורים באופן לא אחיד לכל אורך הגוף, עם ההתבגרות מתכהה צבע הגוף ונעלמים הכתמים.

שעות פעילות: פעיל יום.

מזון: ציפורים זוחלים ומכרסמים.

תפוצה: מקו ב"ש צפונה בכל בתי הגידול.

זעמן שחור צעיר

coluber_jugularis juv

Coluber jugularis - Fire racer

אורך: עד 250 ס"מ.

תיאור: הבוגרים בצבע שחור עם בטן אפורה, בתחתית הראש כתמים לבנים. הצעירים בצבע חום צהבהב עם כתמים כהים הפזורים באופן לא אחיד לכל אורך הגוף, עם ההתבגרות מתכהה צבע הגוף ונעלמים הכתמים.

שעות פעילות: פעיל יום.

מזון: ציפורים זוחלים ומכרסמים.

תפוצה: מקו ב"ש צפונה בכל בתי הגידול.

זעמן מטבעות

coluber_nummifer

Coluber nummifer - Asian racer

אורך: עד 120 ס"מ.

תיאור: חום - אפור, לאורך הגב ישנה שורה של כתמים בצורת מטבעות לרוב, בזנב מתאחדים הכתמים לפס רציף. בצידי הגוף שתי שורות כתמים קטנים יותר מכתמי הגב.

שעות פעילות: פעיל יום ולילה.

מזון: זוחלים ציפורים ומכרסמים.

תפוצה: האזור הים תיכוני מקו ב"ש וצפונה.

זעמן אוכפים

coluber_rogersi

Coluber rogersi - Roger's racer

אורך: עד 100 ס"מ.

תיאור: לאורך הגב אוסף כתמי רוחב שצורתם כאוכפים הכתמים הולכים ודוהים לכיוון חלקו האחורי של הנחש עד להעלמותם כליל (בדומה לזעמן הדק).

שעות פעילות: פעיל יום ולילה.

מזון: בעיקר לטאות אך לעיתים גם מכרסמים.

תפוצה: מיריחו דרומה, בקעת ים המלח, הערבה ובנגב.

זעמן סיני


No Picture

Coluber sinai - Sinai racer

אורך:עד 45 ס"מ.

תיאור: דק ועדין, צהבהב הראש הגב והזנב עם פסי רוחב שחורים המגיעים עד מגיני הגחון אך לא כוללים אותו (יותר מ 60 פסי רוחב). לחלק מהפרטים פס צר כתמתם הנמשך לאורך הגב.

שעות פעילות: פעיל יום ובתחילת הערב.

מזון: לטאות.

תפוצה: מאילת ועד בקעת ים המלח.

זעמן יפיפה

coluber_elegantissimus

Coluber elegantissimus - Elegant racer

אורך: עד 100 ס"מ לרוב קטן מזה.

תיאור: דק ועדין, צהבהב הראש הגב והזנב עם כתמי רוחב שחורים דמויי אוכפים , המגיעים עד מגיני הגחון אך לא כוללים אותו מלבד באזור הזנב, שם מכילים את הגחון (פחות מ 40 כתמים). לחלק מהפרטים פס צר כתמתם הנמשך לאורך הגב.

שעות פעילות: פעיל יום ולילה.

מזון: לטאות.

תפוצה: דרום הערבה.

כרכן חלק

elaphe hohenackeri

Elaphe hohenackeri - Transcaucasian rat snake

אורך: עד 90 ס"מ.

תיאור: אפור מבריק, לאורך הגב כתמי רוחב צרים, על העורף שני כתמים כהים.

שעות פעילות: פעיל יום.

מזון: מכרסמים וזוחלים.

תפוצה: מרומי החרמון - נדיר.

כרכן קרינים

Elaphe_quatuorlineata

Elaphe quatuorlineata - Four lined rat snake

אורך: עד 250 ס"מ.

תיאור: הבוגרים בצבע שחור עם רישות צהוב, הראש והעורף שחורים ומבריקים, הגחון צהוב. הצעירים אפורים עם כתמים שחורים לאורך הגב.

שעות פעילות: פעיל יום.

מזון: ציפורים ומכרסמים.

תפוצה:חרמון.

נחשיל חד ראש


typhlops simoni

Typhlops simoni - Simon worm snake

אורך: עד 25 ס"מ.

תיאור: נחש ורוד ודק , ראשו של הנחשיל קצר וחרטומו מחודד. העיניים כמעט בלתי נראות.

שעות פעילות: פעיל לילה.

מזון: אין מידע רב על מזונו בטבע, ככל הנראה דומה בתזונתו לנחשיל המצוי.

תפוצה: בכל אזורי הארץ.

נחשיל מצוי


typhlops vermicularis

Typhlops vermicularis - Eurasian worm snake

אורך:עד 35 ס"מ.

תיאור: נחש חום ודק , הגחון לרוב לבנבן או ורדרד המרחק מפתח הביב ועד לקצה הזנב קצר למדי.

שעות פעילות: פעיל לילה.

מזון: ניזון משלבי גילגול שונים של נמלים וטרמיטים.

תפוצה: ממרכז הארץ וצפונה.

נימון דק


leptotyphlops_macrorhynchus

Leptotyphlops macrorhynchus - Beaked blind snake

אורך: עד 30 ס"מ.

תיאור: הלסת העליונה בולטת ומעוגלת וחופה על הלסת התחתונה, העיניים ניכרות כשתי נקודות שחורות.

שעות פעילות: פעיל לילה.

מזון: בעיקר מטרמיטים .

תפוצה: בנגב, מדבר יהודה, בקעת ים המלח, בקעת הירדן והגילבוע.

לראש הדף